Spoštovani!

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije nudi svojim članicam različne vsebine e-izobraževanj in omogoča študij na daljavo. Dostop do portala je možen iz različnih lokacij (tudi od doma) 24 ur dnevno. Članice ZBS lahko portal koristijo tudi za lastne potrebe. Za informacije v zvezi z najemom portala, ponudbo e-izobraževanj in ostalih usposabljanj smo vam na voljo na spodnjem naslovu.

Ponudbo trenutnih izobraževanj si lahko ogledate na spletni povezavi www.zbs-giz.si.

Izobraževalni center
Združenje bank Slovenije – Giz
Šubičeva 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 24 29 751
ic@zbs-giz.si